FlevoPanel bestaat
uit de subpanels:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

Privacy

Conform de wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het maken van statistieken.

De antwoorden op de vragen in de onderzoeken verwerken wij anoniem. Persoonlijke gegevens worden dan ook nooit aan derden verstrekt. Uw privacy is dus gegarandeerd.